Труфанов, І. Д., Лютий, О. П., Чумаков, К. І., Жорняк, О. Е., Никоненко, І. В. and Кащук, І. О. (2009) “Стохастичне планування експерименту в завданнях ймовірнісного комп’ютерного управління процесами регулювання координат в електрометалургії”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(39), pp. 45–56. doi: 10.15587/1729-4061.2009.20402.