Атаманюк, В. М. and Гумницький, Я. М. (2009) “Математична модель процесу теплообміну під час другого періоду фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(37), pp. 20–24. doi: 10.15587/1729-4061.2009.3121.