Sukach, S., V. Chenchevoi, N. Fjodorova, O. Chencheva, V. Bakharev, O. Kortsova, V. Shevchenko, and I. Petrenko. “Applying a Neural Network Method to Search for Optimal Air Ionization Conditions”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6, no. 10 (120), Dec. 2022, pp. 27-34, doi:10.15587/1729-4061.2022.270315.