ІНТЕГРОВАНИЙ ЗЕРНОВИЙ РИНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Нікішина Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56722

Ключові слова:

інтегрований зерновий ринок, економічна безпека, продовольча безпека, зовні-шньоекономічна безпека, національні економічні інтереси, експорт зерна

Анотація

Узагальнено концептуальні підходи до визначення категорій «економічна безпека» та «продово-льча безпека». Обґрунтовано стратегічну роль інтегрованого зернового ринку в забезпеченні економіч-ної безпеки держави та її складових в умовах загальносвітових інтеграційних процесів. Проведено ана-ліз впливу експорту зерна та продуктів його переробки на динаміку валової доданої вартості секторів економіки України, на підставі якого доведено важливу роль зернового ринку в забезпеченні зовнішньо-економічної безпеки держави.

Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

кандидат економічних наук, докторант
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

Тимошенко Л. М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки / Л. М. Тимошенко, Краснікова Н. О. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип.5 (4). – С. 77-84.

Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність та напрямки забезпечення: монограф. /В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.

Глазьев С. Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны – альтернативный рефор-мационный курс / С. Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. – 1997. – №1. – С. 3-16.

Gusakov V. G. (2015) “Economic and food security: terms and concepts”/ V.G. Gusakov, E. I. Dereza. I. M. Kulikov and other, available at:http://vocable.ru/dictionary/1249/word/prodovolstvenaja-bezopasnost (Accessed September 07, 2015)

Экономическая безопасность / Под. общ. ред. Е. А. Олейникова. – М.: Классика плюс, 1999. – 410 с.

Экономическая безопасность: Производство – Финансы – Банки / Под. ред. В. К. Сенчагова. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998. – 621 с.

Шнипко О. С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект / О. С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5 (59). – С. 78-85.

Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm. – 07.09.2015.

Єрмошенко М. М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист / М. М. Єрмошенко // Актуа-льні проблеми економіки. – 2001. – №1-2. – С. 18-24.

The official site of National Economic Encyclopedia (2015), “Economic glossary”, available at: http://vocable.ru/dictionary/ (Accessed September 07, 2015)

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України №1877-ІV від 24 червня 2004 р. Редакція від 12.02.2015 р.

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. – 07.09.2015 р.

The official site of Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015), “Publications”, avail-able at: http:// http://www.fao.org/publications/en/ (Accessed September 7, 2015).

Хорунжий М. Й. Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2001. – №5. – С. 15-20.

Буркинский Б. В. Экологизация политики регионального развития / Б .В. Буркинский, Н. Г. Ковалева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 328 с.

Про основи національної безпеки України: Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. Редакція від 12.02.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15. – 07.09.2015.

Алтухов А. И. Возможности расширенного воспроизводства в зерновом хозяйстве / А. И. Алтухов // Экономист. – 2004. – №5. – С. 80-88.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.ukrstat.gov.ua/– 07.09.2015 р.

Мудрак Р. П. Экспорт украинского продовольствия: состояние, тенденции, причины / Р. П. Мудрак // Экономика Украины. – 2014. – № 5(622). – С. 70-79.

Лисюк В. М. Теоретико сутнісний аналіз економічної інтеграції як економічного процесу // В. М. Лисюк, Т. В. Деркач / Економічні інновації. – 2015. – №59. – С. 194-201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-22

Номер

Розділ

Формування та розвиток ринку продуктів харчування