АНАЛІЗ РИНКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н. О. Коваленко Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56728

Ключові слова:

ринок санаторно-курортних послуг, санаторно-курортні заклади, фінансове забезпечення, інвестування, податкове регулювання

Анотація

Розглянуто нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної галузі України. Розглянуто класифікацію санаторно-курортних закладів. Досліджено тенденції зміни санаторно-курортної галузі у 2010-2014 роках. Наведено економічні ефекти впливу ринку санаторно-курортних послуг на економіку держави. Представлено фактори, які впливають на ринок санаторно-курортних послуг. Запропоновано ряд заходів щодо ефективного використання потенційних можливостей ринку санаторно-курортних послуг.

Біографія автора

Н. О. Коваленко, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Вуйцик О. Роль і місце рекреаційно-туристичного комплексу в структурі економіки України / О. Вуйцик // Вісник Львівського університету. Серія Економіка. – 2008. – Вип. 39. – С.93.

Про курорти : Закон України від 05.10.2000 №2026-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2026-14

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Н. В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006.– 264 с. – Режим доступу : http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/chapter-1935/

Воробйов Ю. М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів / Ю. М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – №3. – С. 47.

Давидова О. Ю. Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні / О. Ю. Дави-дова, І. В. Халіна // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сборник. – 2006. – № 71. – С. 372–376.

Несторенко Т. П. Принципи формування цін на послуги закладів санаторно-курортної сфери [Елект-ронний ресурс] / Т. П. Несторенко. – Режим доступу : http://www.readera.org/article/pryentsyepye-formuvannja-tsin-na-posluhye-zakladiv-sanatorno-kurortnoye-sferye-10162927.html

Мігущенко Ю. В. Локальні туристично–рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі / Ю. В. Мігущенко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №3(8). – С. 168.

Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 229 с.

Гуменюк В. В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні / В. В. Гуменюк // Економіка розвитку. – 2014. – №3. – С. 18-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-22

Номер

Розділ

Сучасні проблеми економіки підприємств