ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Н. М. Купрінa Одеська Національна академія харчових технологій, Україна
  • Х. О. Баранюк Одеська Національна академія харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56732

Ключові слова:

харчова промисловість, система показників, ефективність діяльності підприємств, збиткові підприємства, оцінювання ефективності діяльності

Анотація

Розглянуто стан та ефективність функціонування харчової промисловості України на прикладі Одеської області, як важливої галузі, яка забезпечує продовольчу безпеку держави та суттєво впли-ває на стан економіки України. Зроблено висновки та обґрунтовано напрями подальших  досліджень для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості як в Одеської області, так й в Україні в цілому.

Біографії авторів

Н. М. Купрінa, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент

кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська Національна академія харчових технологій

асистент кафедра обліку та аудиту

Посилання

Антонюк О.П. Економічний аналіз (практикум): навч. посіб. / [О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна]. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 326 с.

Гончарук А.Г. Методологические основы оценки и управления эффективностью предприятия : мо-нография / Анатолий Григорьевич Гончарук. – Одесса: Астропринт, 2008. – 288 с.

Гончарук А.Г. О природе экономической эффективности предприятий пищевой промышленности/ А.Г.Гончарук//Економіка промисловості. - № 1. – 2008. – 288 с.

Дойчева К.С. Особливості оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства в сучас-них умовах (п.2.2.) // Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості Укра-їни: аналіз і синтез методів: монографія / [В. В. Немченко, Н. М. Купріна, Г. О. Ткачук та ін.]; за заг.ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко; ОНАХТ. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 89-101.

Дойчева К.С.: Організація управління ефективністю господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управ-ління підприємствами» / К.С. Дойчева – Одеса, 2014. – 20 с.

Економіка підприємства: підруч. / [ред. Покропивний С.Ф.]. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

Когут А.Е. Эффективность промышленного производства/ А.Е.Когут. – Л.: Наука, 1983. – 176 с.

Купріна Н.М. Оценка влияния факторов на изменение ренабельности оборотного капитала/ Н.М. Куприна// Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Вип. 228, Т. 2. – С. 368 – 373.

Мельник Ю.О. Формування стратегічного плану системи комплексного вимірювання ефективності функціонування підприємства/ Ю.О.Мельник// Стратегія розвитку вітчизняних підприємств: наук.-практ.конф., 2003 р. тези допов. - Тернопіль, 2003. – С.290 – 291.

Мельник Ю.О. Функціональний підхід та управління ефективності діяльності підприємства / Ю.О. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип. 189, Т.3. – С.653 – 660.

Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности / П.В.Осипов. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2004. – 289 с.

Статистичний збірник. Харчова промисловість одеської області за 2013 рік // Головне управління статистики в Одеській області – Одеса. – 2014. – 46 с.

Статистичний збірник. Харчова промисловість одеської області за 2012 рік. // Головне управління статистики в Одеській області – Одеса. – 2013. – 45 с.

Ступницька Т.М. Підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управ-ління підприємствами» / Т.М. Ступницька. – Одеса, 2007. – С. 9-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-22

Номер

Розділ

Сучасні проблеми економіки підприємств