АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • О. Б. Каламан Одеська Національна академія харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56740

Ключові слова:

агропромисловий підкомплекс ринок, виноградарство, виноробство, виробництво, підприємство

Анотація

Розглянутий сучасний стан ринку продукції виноградарства. Показані основні тенденції розвит-ку виноградарсько-виноробної галузі країни. Описані проблеми агропромислового підкомплексу Украї-ни. Зображено скорочення площ, врожайності та валового збору винограду як наслідок нераціональ-ного розвитку підкомплексу. Виявлено гострі проблеми галузі в сучасних реаліях. Зображені специфі-чні особливості функціонування підприємств виноградарсько-виноробної галузі. Запропоновані шляхи поліпшення стану галузі.

Біографія автора

О. Б. Каламан, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту і логістики

Посилання

Історія виноградарства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://vinograd.info/info/grozdya-zdorovya/istoriya-vinogradarstva.html

Cтан виноробної галузі у світі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://take-profit.org/economicnews.php

Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу України / О. М. Гар-куша // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С.3–5.

Балян А.В. Стан європейського виноградарства і напрями підвищення ефективності підкомплексу в Україні / А. В. Балаян // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С.16-22

Серпуховитина К.А. Современные направления развития виноградарства в условиях интеграции оте-чественной продукции в мировой рынок / К. А. Серпуховитина // Виноделие и виноградарство. – 2005. – № 1. – С.10-11.

Економіка виноградно-виноробного господарства в ринкових умовах України [Текст] / [О.В. Сидо-ренко, І.Г. Матчина, А.Н. Бузни и др.]. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 312 с.

Державний комітет статистики України – 2014р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Загоруйко В.О. Місце вин України на європейському ринку / В. О. Загоруйко // Вісник аграрної нау-ки. – 2004. – № 12. – С.53-55.

Авідзба А.М. Підготовка виноробної галузі до вступу України у СОТ / А. М. Авідзба // Вісник агра-рної науки. – 2006. – № 11. – С.5–10.

Про виноград та виноградне вино : Закон України №2662-IV от 16.06.2005 г. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 31. - Ст. 419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-22

Номер

Розділ

Теоретичні та практичні аспекти менеджменту