ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • К. Б. Козак Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine
  • Г. Ф. Маркова Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56856

Ключові слова:

управління персоналом, готельно-ресторанна галузь, трудові ресурси, про-блеми управління персоналом, система мотивації

Анотація

даній статті розглянуті особливості сучасного розвитку економіки і суспільства взагалі, розк-рита роль ефективного управління персоналом як одного з найважливіших факторів розвитку будь-якої діяльності. Проаналізовано тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу та актуальність особливої уваги саме до цієї сфери. Виявлено основні проблеми управління персоналом в сучасних умовах, визначено важливі функції управління.

Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент

Г. Ф. Маркова, Одеська національна академія харчових технологій


Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, О.В.Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Брагина З.В. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / Брагина З.В., Дудяшова В.П., Ка-верина З.Т. – М.: КноРус, 2010. – 125 с.

Братченко В.Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах // Персонал. – 2006. – № 3. – C. 25.

Готельно-ресторанний бізнес, як основна складова туристичної індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/

Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

Кравчено Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту // Персонал. – 2005. – №7. – С.13–21.

Козак К.Б. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.Б.Козак. – Херсон, 2011. – 245с.

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm

Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс: учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. – М.: Институт международных государственно - гуманитарных связей, 2008. – 99 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л.І.Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Теоретичні та практичні аспекти менеджменту