ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • С. М. Дідух Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56860

Ключові слова:

кластерна модель розвитку, інвестиційний потенціал, плодоовочеві консервні підприємства, плодоовочевий кластер

Анотація

У статті розглянуто передумови використання кластерної моделі розвитку для реалізації інвес-тиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України. Розглянуто стан та проблеми функціонування підприємств консервної галузі. Запропоновано схему організації та взаємодії учасни-ків плодоовочевого кластеру. Визначено структуру плодоовочевого кластера, мету та завдання його створення, повноваження, обов’язки учасників і керівних органів. Представлено можливі ефекти від впровадження організаційних заходів з підвищення інвестиційного потенціалу плодоовочевих консер-вних підприємств.

Біографія автора

С. М. Дідух, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук кафедра економіки промисловості

Посилання

Брижань І. А. Вплив кластерних об’єднань на розвиток підприємств і регіонів / І. А. Брижань, І. М. Савицька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2. – С. 189-194.

Войнаренко М.П. Кластери в економіці: монографія / М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

Єпіфанова І.Ю. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств/ І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6. – Т.1. – С.24-27.

Іванов Ю.Б. Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу / Ю.Б. Іванов, А.Д. Олійник // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 101-111.

Іванченко Г. В. Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід [Електронний ресурс] / Г. В. Іванченко // Ефективна економіка. – № 5. – 2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2049.

Продіус І.П. Кластерна модель розвитку винної галузі [Електронний ресурс] / І.П. Продіус, О.Б. Бровкова, Т.І Адирова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 3-4 (4-5). – С. 218-222.

Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямо-ваності аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1(183). – С. 3-12.

Porter M. E. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy / M. E. Porter // Economic Development Quarterly. – 2000. – № 14. – С. 15-34.

Rosenfeld S. A. Bringing business clusters into the mainstream of economic development / S. A. Rosenfeld // European Planning Studies. – 1997. – № 5. – С. 3–23.

Waits M. J. The Added Value of the Industry Cluster Approach to Economic Analysis, Strategy Development, and Service Delivery / M. J. Waits // Economic Development Quarterly. – 2000. – № 14. – С. 35–50.

Asheim B. Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations / B. Asheim, P. Cooke, R. Martin // Growth and Change. – 2008. – № 39. – С. 372–375.

Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. І. М. Жук. – К, 2014. – 586 с.

Вєтров О. Кластерна модель – ефективний інструмент економічного розвитку громади // Гро-мадські ініціативи. – 2005. – № 1. – С. 39-42.

Статистичні дані щодо діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні проблеми