ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Автор(и)

  • Ю. М. Мельник Одеська Національна академія харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56862

Ключові слова:

інновація, стратегія, розвиток, технологія, підприємство, продукт, конкуренція

Анотація

У статті розглянуто підходи до визначення інноваційної стратегії підприємства як частини загальної стратегії бізнесу. Виділено найважливіші напрямки розвитку підприємств в інноваційній сфері. Розглянуто ін-струменти пошуку та оцінки ідей нових конкурентоспроможних продуктів і ризики, пов’язані з процесом ство-рення і випуску нововведень.

Біографія автора

Ю. М. Мельник, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент кафедра обліку та аудиту

Посилання

Буркинский Б.В. Активизация инвестиционной деятельности в регионе / Б.В. Буркинский, Е.В. Мо-лина. – О. : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. – 494 с.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семіноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Ілляшенко С.М. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економі-ці: монографія / С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 582 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семи-ноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336с.

Меркулов М.М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями: Монографія / М.М. Меркулов. – О.: Фенікс, 2008. – 344 с.

Пересада А.А. Основы инновационной деятельности / А.А. Пересада. –К.: Либра, 1996. – 344 с.

Сафонов Ю.М. Концептуальна стратегія державного регулювання інноваційного потенціалу сиро-винного комплексу текстильної промисловості України / Ю.М. Сафонов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 25-32.

Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу ре-гіонів України [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 53. – С. 296-305. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecinn_2013_53_34.pdf.

Мельник Ю.Н. Виды инноваций при реструктуризации машиностроительных предприятий / Ю.Н. Ме-льник // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 1, Вип. 211. – С. 32-40.

Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. – New York: The Free Press, 1998. – 397 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні проблеми