ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИМСТВА

Автор(и)

  • Г. О. Ткачук Одеська Національна академія харчових технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56865

Ключові слова:

внутрішні економічні ризики, ідентифікація економічних загроз, методи ідентифікації економічних загроз, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення

Анотація

Надана розгорнута характеристика внутрішніх економічних ризиків діяльності підприємства, представлені їх класифікаційні ознаки. Систематизовано основні методи ідентифікації ймовірних ри-зиків. Виділено групи обліково-аналітичного забезпечення, що допомагають ідентифікувати внутрішні загрози підприємства. Наведено їх склад та загальна характеристика.

Біографія автора

Г. О. Ткачук, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент кафедра обліку та аудиту

Посилання

Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с. – С. 6.

Столбов В.Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підпри-ємств / В.Ф.Столбов, Г.М.Шаповал // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – 2013. – №111. – С.103-108.

Економічна безпека: навч. посіб. / За ред. З.С.Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник / І.П.Мойсеєнко, О.М.Марченко. – Львів, 2011. – 380 с. – С.15.

Информационные системы в экономике: учебник / под ред. проф. В. В. Дика. – М.: ФиС, 1996. – 272 с.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія] / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.

Гарасим П.М. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту [Елек-тронний ресурс] / П.М. Гарасим, С.В. Приймак С.В. – 2012. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12441/1/9_42-48_Vis_722_menegment.pdf

Штангрет А.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підп-риємства / А.М. Штангрет // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – №2. – С.58-63.

Ткачук Г.О. Завдання, зміст та склад обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Г.О. Ткачук // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса, Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 9-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Система обліку та аудиту