Вплив гри дартс на рухову і емоційну сферу осіб похилого віку в умовах карантину

Authors

  • К.О. Плечистова
  • Н.В. Гончарук

Abstract

Мета: обґрунтувати сучасні підходи до побудови реабілітаційно-тренувальної програми з дартсу для людей похилого віку в умовах карантину і охарактеризувати дію гри на емоційну, фізичну сферу життя. Матеріал і методи: аналіз сучасної спеціальної науково-методичної літератури розкрив питання застосування тренувально- реабілітаційної програми з дартсу для людей літнього віку як одну з ефективних методик для підтримки психоемоційного і фізичного здоров'я в умовах карантину. Результати: в ході літературного аналізу була виявлена ефективність застосування тренувально-реабілітаційної програми з дартсу для людей літнього віку в умовах карантину. Висновки: зафіксовано позитивний вплив при застосуванні цієї методики для людей літнього віку в умовах карантину незалежно від місця проведення і рівня підготовки. Основний плюс цього методу це позитивна дія на емоційну і фізичну сфери життя.

Ключові слова: дартс, похилий вік, карантин, рухова активність, психоемоційний стан.

References

Аксянов, Н. Дартс: метод. пособие / Н. Аксянов, В. Яковлев. - М.: МСП "Инерконтакт", 1991. 16 с.

Гакман, А.В. (2018), «Роль рухової активності та процесів старіння для осіб похилого віку», Young, № 55 (3.3), С. 34-37.

Голомазов, С.В. Кинезиология точностных действий человека / С.В. Голомазов. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 228 с.

Дудіцька, С.П. (2019), «Вітчизняний та зарубіжний досвід використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності у людей похилого віку», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць., Вип. № 3 (111), С. 56-61.

Дудіцька, С.П. (2019), «Мотиви й різновиди рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку», Вісник Прикарпатського Університету імені Василя Стефаника. Фізична Культура, № 31, С. 45-49.

Кабачкова, А.В., Дмитриева, А.М. (2015), «Возможности оздоровительной физической культуры для женщин пожилого возраста (55-68 лет)», Вестник Томского государственного университета, № (391), С. 195-201.

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология.- М.: Сфера, 2001, 464с

Немцев, О.Б. Теоретические основы точности движений / О.Б. Немцев // Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. №1. С. 33-43.

Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с.

«Пособие для начинающего дартсмена» / [авт.-сост.: П625 Р. Обухов и В. Гареев]. Саранск. 2018. С. 20.

Попов А.Л. Спортивная психология: Учебное пособие для спортивных вузов М.: Флинта, 2013, 159с

Физическая культура и спорт как метод комплексной реабилитации, социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие / М., ГАУ ИДПО 2015. 80 с. Редактирование, компьютерная вёрстка – Костина М.Н., главный специалист научно-экспериментальной лаборатории инновационных проектов ИПК ДСЗН г. Москвы.

Шилин, Ю.Н. Теория и методика тренировки в дартс: учеб. пособие для студентов вузов физической культуры / Ю.Н. Шилин, А.В. Каневская. М.: СпортАкадемПресс, 2003. 120 с.