Algorithm of rehabilitation intervention after plasty of the anterior cruciate ligament

Authors

  • O.O. Semika Kharkiv .State Academy of Physical Culture, Ukraine
  • I.V. Reminyak Kharkiv .State Academy of Physical Culture, Ukraine
  • O.V. Bezyazichna Kharkiv .State Academy of Physical Culture, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9987-6405

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).08

Abstract

Purpose: analysis of various aspects of clinical activity of physical therapists during rehabilitation intervention after plasty of the anterior cruciate ligament of the knee joint. Material and methods: general scientific, bibliosemantic. Results: the main components of the rehabilitation intervention after plastic surgery of the anterior cruciate ligament of the knee joint are characterized. Conclusions: the algorithm of rehabilitation intervention after plasty of the anterior cruciate ligament should consist of examination, planning, intervention and control.

References

Без’язична, О.В. (2014). Використання масажу та фізіотерапії після артроскопічних операцій на колінному суглобі. Слобожанський науково-спортивний вiсник, 3 (41), 23–25.

Без’язична, О.В. (2016). Тестова оцінка ефективності фізичної реабілітації після ушкоджень передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у ранньому післяопераційному періоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт, 6 (76), 10-14.

Beziazychna, О.V., Litovchenko, V.О., Pustovoit, B.A., Litovchenko, A.V. (2020). Sequence of application and assessment of the means of physical rehabilitation of surgical patient after arthroscopic-controlled restoration of the anterior cruciate ligament. Health, sport, rehabilitation, 6 (1), 9-17.

Герцик, А.М. (2016). Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Слобожанський науково-спортивний вiсник, 6 (56), 37–45.

Герцик, А., Тиравська, О. (2016). Обстеження як функціональна підсистема фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, 22, 65-73.

Гребеник, В.Д., Каніщева, О.П., Без’язична, О.В. (2019). Вплив реабілітаційних заходів на клініко-функціональний стан нижніх кінцівок після пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Збірник статей наукової конференції «Сучасні погляди студентської молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини». Харків: ХДАФК. 458-460.

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності № 561 § розд. І. (2011).

Рой, І.В., Борзих, Н.О., Пилипенко, О.В. (2019). Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 1, 52-57.

Рой, І.В., Перфілова, Л.В. (2015). Електропунктурна діагностика Р.Фолля в оцінці ефективності лікувально-реабілітаційних заходів у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної звязки колінного суглоба після артроскопічних втручань. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2, 22-28.

Романишин, Н.Я. (2012). Основы построения реабилитационного диагноза в клинической практике физическим реабилитологом. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 94-96.

Русанов, А.П. (2017). Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих з ушкодженням передньої хрестоподібної зв'язки. Спортивна медицина і фізична реабілітація, 1, 97-103.

Русанов, А.П. (2017). Фізична реабілітація хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба при артроскопічних оперативних втручаннях. (Дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту). Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ.

World Health Organization (2001). ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization.

Без’язична О.В., Литовченко В.О., Калмикова Ю.С. Прогноз розвитку остеоартрозу колінних суглобів після артроскопічно контрольованої реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. Харків, 2020. Випуск 1. С. 78-80.

Published

2023-10-15

Issue

Section

Статті