Physical therapy for community-acquired pneumonia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).10

Abstract

Purpose: to analyze the use of physical therapy for community-acquired pneumonia at the polyclinic stage. Material and methods: analysis, synthesis, generalization of scientific and methodical literature. Results: modern approaches to the use of physical therapy for community-acquired pneumonia are characterized. Conclusions: kinesiotherapy, massage, physiotherapeutic procedures contribute to increasing the effectiveness of complex treatment and rehabilitation of patients with community-acquired pneumonia.

References

Григус, І.М., Миронюк, Л.В. (2011). Особливості проведення фізичної реабілітації у хворих на вогнищеву пневмонію. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 3, 39-41.

Григус, І.М. (2018). Фізична реабілітація в пульмонології. Рівне: НУВГП.

Єфіменко, П.Б. (2013). Техніка та методика класичного масажу. Харків: ХНАДУ.

Залозна, Н.О., Корж, З. О. (2019). Застосування фізіотерапії в реабілітації хворих на пневмонію. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. Суми.

Калмиков, С.А. (2013). Комплексна фізична реабілітація при пневмонії. Харків.

Калмиков, С.А., Козак, Л.А. (2014). Оцінка ефективності застосування програми фізичної реабілітації у хворих на позалікарняну пневмонію в період реконвалесценції. Фізична культура, спорт та здоров’я. Матеріали I Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-12 грудня 2014 року. Харків: ХДАФК.

Калмикова, Ю.С., Юрко, Н.В. (2014). Аналіз ефективності фізичної реабілітації за даними спірографічних показників при негоспітальній пневмонії в періоді реконвалесценції. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 35-40.

Національна академія медичних наук України. (2016). Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Уніфікований протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну пневмонію. Київ: Національна академія медичних наук України.

Пєшкова, О.В. (2015). Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. Харків: СПДФО Бровін О.В.

Регеда, М.С., Регеда, М.М., Фурдичко, Л.О. (2012). Пневмонія. Львів.

Сокрут, В.Н., Казаков, В.Н., Поважная, Е.С. (2003). Медицинская реабилитация в терапии. Донецк: Донецкий ГМУ.

Усова, О., Савіцька, О., Вовк, Н., Утверт, В. (2019). Вплив засобів фізичної терапії на функціональні можливості дихальної системи при пневмонії. Фізична культура, спорт і здоров’я людини. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Published

2023-10-15

Issue

Section

Статті