[1]
Murovskaya, A.V., Nakapelyukh, M.V., Vikhot, Y.M., Shlapinskiy, V.E., Bubnyak, I.N. and Mychak, S.V. 2016. Kinematic evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians). Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 5 (Aug. 2016), 119–136. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107826.