[1]
Pigulevskyy, P.G., Svistun, V.K., Mechnikov, Y.P., Kyrylyuk, O.S. and Lisovoy, Y.V. 2016. Features of disjunctive tectonics of Krivoy Rog iron ore area. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 5 (Aug. 2016), 154–163. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829.