[1]
Aryasova, O.V. and Khazan, Y.M. 2013. "Clifford’s Rule" and the geodynamics of kimberlite magmatism. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 6 (Dec. 2013), 101–113. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453.