[1]
Kendzera, A.V., Starovoyt, O.E., Omelchenko, V.D., Nadezhka, L.I., Volfman, Y.M., Gabsatarov, I.P., Pivovarov, S.P. and Lesovoy, Y.V. 2012. The Krivoy Rog earthquake on the 25th of December 2007. Instrumental data. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 2 (Apr. 2012), 60–71. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116611.