[1]
Slivinskaya, G., Skarboviychuk, T., Yakuhno, V. and Knyazkova, I.L. 2012. The results of paleomagnetic studies of the Pleistocene deposits of the Azov Sea (the Botievo section). Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 6 (Dec. 2012), 79–90. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116710.