[1]
Varentsov, I.M., Kovalchikova, S., Kulikov, V.A., Logvinov, I., Tregubenko, V.I. and Yakovlev, A.G. 2012. Simultaneous magnetotelluric and magnetovariation soundings in the western slope of the Voronezh massif. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 4 (Aug. 2012), 90–107. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116758.