[1]
Rokityansky, I.I. 2012. Notes on geoelectrics. Geofizicheskiy Zhurnal. 34, 4 (Aug. 2012), 235–244. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116777.