[1]
Starostenko, V.I., Antonyuk, A.E., Demchishin, M.G., Dyshlyk, A.P., Kendzera, A., Krivosheev, P.I., Levashov, S.P., Lyalko, V.I., Maslov, Y.A., Matveev, I.V., Mychak, A.G., Omelchenko, V.D., Orlenko, N.I., Rybin, V.F., Slyusarenko, Y.S., Sokovnina, N.K. and Teremenko, M.M. 2011. Problems of preservation of architectural heritage of the historical center of Kiev in conditions of increasing ecological and technogenic risk. Geofizičeskij žurnal. 33, 6 (Dec. 2011), 3–14. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116789.