[1]
Starostenko, V.I., Kazansky, V.I., Popov, N., Drogitskaya, G.M., Zayats, V.B., Makivchuk, O.F., Trypol’skii, A.A. and Chicherov, M.V. 2011. From surface structures to the integral depth model of the Kirovograd ore region (Ukrainian Shield). II. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 5 (Oct. 2011), 3–16. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i5.2011.116844.