[1]
Popov, S.A. and Isaev, V.I. 2011. Modeling of naphthyogenesis in Southern Yamal. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 2 (Apr. 2011), 80–104. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117299.