[1]
Maksimchuk, V.Y., Orlyuk, M.I., Tregubenko, V.I., Gorodiski, Y.M., Myasoedov, V.P. and Nakalov, E. 2010. Ground-based absolute magnetic survey on the backbone network of points of the secular passage in Ukraine for the era of 2005. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 5 (Oct. 2010), 102–116. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117513.