[1]
Starostenko, V.I., Kazansky, V.I., Popov, N., Drogitskaya, G.M., Zayats, V.B., Makivchuk, O.F., Trypolsky, A.A. and Chicherov, M.V. 2010. From surface structures to the integral depth model of the Kirovograd ore region (Ukrainian Shield). 1. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 1 (Feb. 2010), 3–33. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117567.