[1]
Kravchuk, M.V., Korchyn, V.A., Kobolev, V.P. and Novik, N.I. 2018. A system of experimental studies of electric properties of rocks in the inert medium. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 1 (Mar. 2018), 93–106. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124018.