[1]
Savkiv, L.G. and Ladanivskyy, B.T. 2018. Modern information technologies in organization of geophysical studies. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 1 (Mar. 2018), 107–117. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124020.