[1]
Pigulevskiy, P.I., Tyapkin, O.K. and Svistun, V.K. 2018. Application of geophysical methods for solving hydrogeoecological problems in the Southern Kryvbas territory. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 3 (Jul. 2018), 165–178. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137198.