[1]
Starostenko, V.I. 2018. Alexander Andreevich Trypilsky - 80 years old. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 4 (Aug. 2018), 217–219. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144118.