[1]
Usenko, O. 2018. Geodynamic process and its geologic manifestations in the continents. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 5 (Nov. 2018), 137–171. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147477.