[1]
Gordienko, V.V. and Gordienko, L.Y. 2018. Velocity model of the Ukrainian subcrustal mantle. Geofizicheskiy Zhurnal. 40, 6 (Dec. 2018), 30–51. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151004.