[1]
Isaev, V.I., Kuzmenkov, S.G., Ayupov, R.S., Kuzmin, Y.A., Lobova, G.A. and Stulov, P.A. 2019. Hard-to-recover reserves of Yugra oil (West Siberia). Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 1 (Mar. 2019), 33–43. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158862.