[1]
Vyalov, P., Starostenko, V. and Babak, V. 2019. Pope Francis congratulated B. Ye. Paton on his 100th birthday. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 2 (Apr. 2019), 194–198. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706.