[1]
Entin, V.A., Gintov, O.B., Mychak, S.V., Belskyi, V.N., Geyko, Y.V., Polyachenko, E.B., Guskov, S.I. and Marchenko, A.V. 2019. «The Great» dyke of the Bug area. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 4 (Sep. 2019), 77–96. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368.