[1]
Ilyenko, V.A., Kushnir, A.M. and Burakhovich, T.K. 2019. Electromagnetic studies of Zvizdal-Zaliska and Brusyliv fault zones of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 4 (Sep. 2019), 97–113. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177370.