[1]
Burtiyev, R. and Kardanets, V. 2020. A model of the basic components in the seismic Vrancea zone. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 1 (Mar. 2020), 76–85. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474.