[1]
Gordienko, V., Gordienko, I., Gordienko, L., Zavgorodnyaya, O., Logvinov, I. and Tarasov, V. 2020. Zones of recent activation of Ukraine. Geofizičeskij žurnal. 42, 2 (May 2020), 29–52. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740.