[1]
Logvinov, I., Gordienko, I. and Tarasov, V. 2020. The results of geothermal and geoelectric studies in the regions of Rivne, Khmelnitsky and Uzhno Ukrainsk NPPs. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 6 (Dec. 2020), 164–175. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222291.