[1]
Janik, T., Starostenko, V. , Aleksandrowski, P. , Yegorova, T., Czuba, W., Środa, P., Murovskaya, A., Zajats, K., Kolomiyets, K. , Lysynchuk, D., Wуjcik D. , Mechie, J., Głuszyński, A., Omelchenko, V., Legostaeva, O. , Tolkunov, A., Amashukeli, T., Gryn, D. and Chulkov, S. 2021. TTZ-SOUTH seismic experiment. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 2 (Jun. 2021), 28–44. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230189.