(1)
Pigulevskyy, P. G.; Svistun, V. K.; Mechnikov, Y. P.; Kyrylyuk, O. S.; Lisovoy, Y. V. Features of Disjunctive Tectonics of Krivoy Rog Iron Ore Area. GJ 2016, 38, 154-163.