(1)
Gintov, O.; Murovskaya, A.; Yegorova, T.; Volfman, Y.; Tsvetkova, T.; Bugaenko, I.; Kolesnikova, E.; Ostrovnoy, A.; Bubnyak, I.; Farfuliak, L.; Amashukeli, T. Deep Seismogenic Zone Vrancea As an Indicator of Geodynamic Processes. GJ 2015, 37, 22-49.