(1)
Starostenko, V. I.; Kazanskiy, V.; Popov, N.; Drogitskaya, G.; Zayac, V.; Tripolskiy, A.; Chicherov, M. New Data on the Metallogeny and Deep Structure of the Kirovograd Polymetal Ore District (Ukrainian Shield). GJ 2013, 35, 3-17.