(1)
Kendzera, A. V.; Starovoyt, O. E.; Omelchenko, V. D.; Nadezhka, L. I.; Volfman, Y. M.; Gabsatarov, I. P.; Pivovarov, S. P.; Lesovoy, Y. V. The Krivoy Rog Earthquake on the 25th of December 2007. Instrumental Data. GJ 2012, 34, 60-71.