(1)
Varentsov, I. M.; Kovalchikova, S.; Kulikov, V. A.; Logvinov, I.; Tregubenko, V. I.; Yakovlev, A. G. Simultaneous Magnetotelluric and Magnetovariation Soundings in the Western Slope of the Voronezh Massif. GJ 2012, 34, 90-107.