(1)
Starostenko, V. I.; Kazansky, V. I.; Popov, N.; Drogitskaya, G. M.; Zayats, V. B.; Makivchuk, O. F.; Trypol’skii, A. A.; Chicherov, M. V. From Surface Structures to the Integral Depth Model of the Kirovograd Ore Region (Ukrainian Shield). II. GJ 2011, 33, 3-16.