(1)
Maksimchuk, V. Y.; Orlyuk, M. I.; Tregubenko, V. I.; Gorodiski, Y. M.; Myasoedov, V. P.; Nakalov, E. Ground-Based Absolute Magnetic Survey on the Backbone Network of Points of the Secular Passage in Ukraine for the Era of 2005. GJ 2010, 32, 102-116.