(1)
Gordienko, V.; Gordienko, I.; Gordienko, L.; Zavgorodnyaya, O.; Logvinov, I.; Tarasov, V. Zones of Recent Activation of Ukraine. GJ 2020, 42, 29-52.