(1)
Starostenko, V. Bulatsen Valentin Gavrilovich (1935—2021). GJ 2021, 43, 241.