(1)
Starostenko, V.; Janik , T.; Czuba , W.; Środa, P.; Murovskaya, A.; Yegorova, T.; Verpakhovska, A.; Kolomiyets, K.; Lysynchuk, D.; Wójcik, D.; Omelchenko, V.; Amashukeli, T.; Legostaeva, O.; Gryn, D.; Chulkov, S. The SHIELD’21 Deep Seismic Experiment. GJ 2023, 45.